privatni vrtić koloseum • Milana Rakića 125g (ugao sa Murmanskom) Beograd, Zvezdara / Mirijevo • upis cele godine

Home Blog Tikovi kod dece

Tikovi kod dece

Tikovi su nevoljni pokreti, koji se brzo ponvljaju, a nemaju cilj. Češće se javljaju kod dečaka nego kod devojčica. Postoji veliki broj različitih tikova. Oni koji se manifestuju pokretom (motorni tik) ili glasom (vokalni tik). Ukoliko zahvataju odredjenu grupu mišića reč je o jednostavnim a ako je zahvaćena veća grupa mišića, onda su složeni.


Jednostavni motorni tikovi se manifestuju kao:

Žmirkanje
Pućenje usana
Grimasiraje
Plaženje jezika
„Izvijanje“ ramena
Grickanje usne i jezika (kad dete samo sebe ozleđuje)


Složeni motorni tikovi se ispoljavaju kao:

Ljuljanje glave sa jedne strane na drugu
Okretanje glave levo-desno
Kreveljenje
Skakanje
Uporno dodirivanje nekog dela tela
„Njuškanje“ predmeta/stvari
Tapkanje nogama
Zabacivanje noge
Kombinacija svega navednog


Glasovni tikovi se ispoljavaju kao:

Pročišćavanje grla
Roktanje
Šmrktanje
Nakašljavanje
Ispuštanje besmislenih zvukova
Izgovaranje određene vrste reči naglas ili tiho
Pucketanje jezikom

Složeni oblici uključuju i upotrebu ružnih reči u formi tika (kad dete ne može da se zaustavi u izgovaranju određene ružne reči).


Kod većeg broja dece, tikovi su prolaznog karaktera ako ne traju duže od 12 meseci. U suprotnom se radi o tik poremećaju koji zahteva timski pregled.
Tretman obuhvata timski rad logopeda, dečijeg psihijatra, neurologa i psihologa.

Dečiji psihijatri i neurolozi postavljaju dijagnozu i isključuju prisustvo neke druge bolesti ili poremećaja. Po potrebi uvode medikamentoznu terapiju.
Psiholog pruža detetu psihoterapijske tretmane koji imju za cilj da opuste dete ali da otkrije uzroke emocionalnih poteškoća sa kojim se dete bori.
Logopedi koriste Tretman Reedukacije psihomotorike sa relaksacijom, razgovor sa detetom i roditeljem. Oslobađanje napetosti ali i osvešćivanje i uspostavljanje kontrole nad svojim telom pomaže da se vremenom dete u potpunosti reši tika.

   Logoped PU Koloseum – Edukativni centar “Radost govora”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Kontakt