privatni vrtić koloseum • Milana Rakića 125g (ugao sa Murmanskom) Beograd, Zvezdara / Mirijevo • upis cele godine

Home Blog Aktivnosti dece od 4.- 6. godine

Aktivnosti dece od 4.- 6. godine

* RAZVOJ I SAZREVANJE *

Sposobnosti i veštine deteta u periodu od 4.-5. godine: govori gramatički tačno i razgovetno koristeći 4-5 reči u rečenici, koristi buduće vreme u govoru, prati tri nevezana usmena zahteva bez gestikulacije, zna da imenuje bar pet boja, zna da broji „napamet“ od 1 do 10, imenuje drugove i drugarice, kopira oblike držeći olovku pravilno, dete zna da nacrta čoveka sa bar četiri dela tela, preslikava svoje ime napisano velikim slovima, pere ruke sasvim samostalno, koristi sapun i briše ruke peškirom, samostalno pere zube, samostalno koristi toalet u svim situacijama, sprema za sobom, penje se i spušta toboganom samostalno, spretno reže makazama, zna odgovor bar na neka pitanja o ličnim podacima.

Kako roditelji podržavaju razvoj deteta starosti 4- 5 godina: podstičite kompleksniji govor i razgovor, sa strpljenjem saslušajte dete i odgovorite mu, podržite postavljanje pitanja uvek odgovorom i pažnjom, igrajte se zakopčavanja i otkopčavanja dugmadi kao vežbe za finu motoriku, igrajte se strukturisanih igara tablom, kockicama, karticama i pravilima ( Ne ljuti se čoveče, Memorije, Dečije domine), dajte detetu što više prilika da se igra sa drugom decom, učite i ohrabrujte dete da se samo oblači, pere ruke i zube, tražite da vam dete opiše predmete i radnje u njegovom okruženju, secite oblike i lepite ih sa detetom u okviru kolaž aktivnosti, zahtevajte da dete pospremi za sobom posle igre ili aktivnosti.

Sposobnosti i veštine deteta u periodu od 5.-6. godine: koristi pune rečenice da komunicira jasno sa 4-6 reči u nizu, može jasno da prepriča neki događaj, razume i koristi komparaciju u govoru (kraće, duže, teže, lakše), piše svoje ime, broji samostalno do 15, zna da imenuje sve osnovne boje, potpuno samostalno koristi toalet, skakuće na jednoj nozi, igra se društvenih igara sa drugom decom, razume godišnja doba i njihove karakteristike, vezuje pertle (ili bar pokušava), razume pojam vremena.

Kako roditelji podržavaju razvoj deteta starosti 5-6 godina: fokusirajte aktivnosti na pripremu za školu i razvijanju predškolskih veština i sve većem osamostaljivanju, zahtevajte od deteta sve veću odgovornost i učite ga šta se očekuje od njega u različitim situacijama, pribavite detetu bojanke i radne listove (pronalazak puta iz lavirinta, povezivanje slika linijama, spajanje tačkica, praćenje linija, preslikavanje oblika, slova i brojeva, identifikacija suprotnosti, bojenje),ohrabrujte i podstičite dete da sedi, razvija pažnju i strpljenje, zahtevajte sve veću samostalnost u dnevnim rutinama (WC, hranjenje, oblačenje, pospremanje igračaka, održavanje organizacije prostora i ličnih stvari).

Ne zaboravite, ovo su samo razvojne norme po kojima se većina dece razvija, no svako dete je ličnost i prati svoje norme. Razvoj deteta se prati kroz pet različitih oblasti: socijalno-emocionalni razvoj, govor/komunikacija, kognitivni razvoj, motorički ili fizički razvoj i samopomoć/ briga o sebi.

Razvojna kašnjenja su blaga odstupanja od razvojnih normi u bilo kojoj od ovih pet razvojnih oblasti. Kašnjenja se često sama od sebe izgube, dete jednostavno nadoknadi zaostatak kroz igru u podsticajnoj okolini ili uz blagi ciljani razvojni podsticaj. Cilj je stvoriti stimulativnu okolinu kod kuće, da se sa detetom mnogo komunicira, te podstiče samostalnost i učenje kroz pokušaje i konstantnu repeticiju.

Ranom identifikacijom poremećaja u razvoju ranije će početi intervencija i tako umanjiti posledice koje razvojne poteškoće imaju na život deteta i porodice. Takvim pristupom smanjuje se razvojni zaostatak dece s rizikom u odnosu na tipične vršnjake i poboljšava se njihovo uključenje u društvo.

Preuzeto iz brošure Udruženja pedijatara Srbije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Kontakt