privatni vrtić koloseum • Milana Rakića 125g (ugao sa Murmanskom) Beograd, Zvezdara / Mirijevo • upis cele godine

Home Blog ADD – poremećaj pažnje

ADD – poremećaj pažnje

 

ŠTA  OZNAČAVAJU  TERMINI  ADD  A  ŠTA  ADHD ?

Hajde da prvo razmotrimo nazive kojima se opisuju problemi sa pažnjom.

ADD je skraćenica za attention deficit disorder – deficit pažnje.

ADHD je skraćenica za attention deficit hyperactivity – deficit pažnje sa hiperaktivnosti.

ŠTA  ADD  NIJE  A  ŠTA  JESTE ?

Kod  dece koja svojim  ponašanjem odaju utisak  odraslima (roditelji, vaspitači, učitelji) da su lenja , nevaspitana, bezobrazna, nezahvalna,  često se krije problem  sa pažnjom ADD,  i uglavnom ima neurofiziološko poreklo.  Deca nisu loša i njihovo vaspitanje nije uzrok ovog problema.

ADD  (deficit pažnje) bi trebalo posmatrati kao sklop osobina koje odražavaju detetov urodjen, neurološki zasnovan temeprament.

Ako se bolje upoznamo sa АDD  osobinama , bolje ćemo razumeti dete  i pružiti mu adekvatnu podršku.

 Osobine dece sa ADD  koje mogu biti potencijalni problem su: selektivna pažnja, impuslivnost, pometenost i hiperaktivnost.

Pored toga oni poseduju i pozitivne osobine kao što su: spontanost, kreativnost, sposobnost da se hiperfokusiraju.

U zavisnosti od toga kako je dete sa tim osobinama opažano i oblikovano od strane roditelja i vaspitača, ova kombinacija predispozicija se može razviti kao njegova prednost ili nedostatak.

Razmotrimo osobine…

SELEKTIVNOST PAŽNJE: kada govorimo o selektivnosti pažnje  kod ove dece prisutna su dva ekstrema pažnje, izražena odsutnost i nepažljivost kod  aktivnosti koje su im dosadne (posebno svakodnevne obaveze), odnosno intezivni fokus „hiperfokus“ pažnje na stvari koje su im interesantne. Oni neće uspeti da nateraju sami sebe da uče sadržaje koji su im dosadni za razliku od vršnjaka, sa druge strane ukoliko ih neki sadržaj zaintrigira u stanju su da pokažu vanprosečnu kreativnost,  hiperfokusirajući se. Deca sa ADD-om sa jedne strane su nezrelija od vršnjaka a sa druge pokazuju kreativnost koja prevazilazi njihov uzrast.

Selektivna je i memorija,  ova deca od pročitanog teksta će upamtiti detalje koji su nevažni i  na koja druga deca neće obratiti pažnju. Njihovi periodi koncentracije su veoma kratki kao oštri bljesci svetlosti.

Raspon pažnje i interval pažnje su kratki.  Raspon pažnje je povezan sa uzrastom,  za dvogodišnjaka se očekuje da ima kratak raspon pažnje dok kod četvorogodišnjaka taj raspon mora biti duži.

POMETENOST (rasejanost): deca sa ADD strukturom će započeti veliki broj aktivnosti ali neće dovršiti ni jednu. U koncentraciji na zadatak ih ometaju spoljni i unutrašnji podsticaji. Kad uče pažnju će im odvući zvuk automobila napolju. Čak i kada eliminišemo spoljne , nastupaju unutrašnji: bujica ideja, sećanja, misli koje lutaju.

IMPULSIVNOST je osobina koju roditelje primete pre deficita pažnje ili pometenosti. Ova deca ne povezuju akciju sa posledicama koje iz nje mogu nastati. Brza su i neoprezna. Kada štetu naprave, osećaju se loše zbog toga što su uradili. Imulsivnost  može dovesti dete u opasnost (Istrčavanje na kolovoz u pokušaju da se uhvati ptica). Skloniji su povredama, zaboravljanju, gubljenju i lomljenju stvari.

Impulsivnost dovodi do problema u socijalnim odnosima. Teško im je da odlože zadovoljavanje neke potrebe, da saradjuju, da dele stvari. Njihovi  vršnjaci ih zbog toga izbegavaju, pa se lakše i češće druže sa mladjima od sebe.

Nemaju strpljnenja da slušaju. Često impuslivnost prati i radoznalost. Pa mogu biti „ludo hrabri klinci“ koji isprobavaju opasne stvari.

Kod dece sa poremećajima pažnje prisutna je većina ovih osobina, veći deo vremena i u većem obimu.

Kako  okruženje može pomoći deci sa ADD ili ADHD osobinama pogledaj u delu o ADHD.

                                 Logoped PU Koloseum – Edukativni centar “Radost govora”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Kontakt