privatni vrtić koloseum • Milana Rakića 125g (ugao sa Murmanskom) Beograd, Zvezdara / Mirijevo • upis cele godine

Home Blog Aktivnosti dece od 19.-24. meseca

Aktivnosti dece od 19.-24. meseca

 * PERIOD OSAMOSTALJIVANJA *

Zdravlje deteta kontrolišemo redovnim pregledom kod pedijatra i štitimo vakcinacijom na uzrastu od 18 meseci: revakcinacija protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečje paralize i bakterije Hemofilus influence tipa B. Kada razgovarate sa pedijatrom o razvoju svog deteta možete zatražite da se primeni neki od instrumenata za procenu razvoja.

Na ovom nivou podstiče se razvoj samostalnosti kao u prethodnom periodu i pratimo aktivnosti deteta svuda gde boravi. Očekuje se da budete aktivni kao porodica.

Ishrana deteta je obogaćena za još neke namirnice u odnosu na mlađi uzrast. Dozvolite detetu da se samo hrani, ali takođe da i dalje uzima hranu rukom. Na taj način mu omogućavate da ispituje kvalitet hrane, njen ukus, miris i konzistenciju, kao i da jede njemu primerenim tempom i da razvija samostalnost. Imajte na umu da vas dete oponaša i tokom jela.

Sposobnosti i veštine koje dete stiče: ispoljava različita osećanja (strah, ljutnju, saosećanje,  krivicu, radost), prepoznaje imena bliskih članova porodice i nazive predmeta iz svakodnevnog života, izgovara rečenicu od dve do četiri reči, prestaje da koristi flašicu, svrsishodno koristi igračke,  povezuje zvukove sa životinjama, ne dozvoljava drugima da uzimaju njegove stvari, imitira ponašanje odraslih osoba i starije dece, sve više se osamostaljuje, opire se nalozima, ljuti se, želi da kontroliše druge, svađa se, naređuje, brani svoje stvari, počinje da sortira i sparuje predmete, može da stoji na prstima, trči, skače, šutira loptu i baca je preko glave, ide uz i niz stepenište uz pridržavanje, uključuje druge u igru nudeći im igračke, pokazuje bar pet delova tela, seda ana nošu i koristi wc šolju ako ga odrasla osoba „uhvati“ na vreme…

Kako roditelji podržavaju razvoj deteta: hvalite i podstičite dete za sva željena ponašanja, potrebno mu je puno ohrabrenja i odobravanja, opisujte osećanja koja dete iskazuje ili sa kojima se susreće u svakodnevnom životu, učite dete da imenuje delove tela, životinje i stvari za svakodnevnu upotrebu, pevajte dečije pesmice i brojalice,   podržavajte ga da koristi čašu da pije i kašiku da jede, samostalno, bezobzira koliko se pritom uprlja, zatražiteda vam pomogne u jednostavnim poslovima i pohvalite ga, jer mu je to potrebno, podstičite igre pretvaranja, da koristi reči umesto gestova, ako ne može da kaže celu reč dajte mu početno slovo, da se igra kockama, da grad i da ruši, detetu treba sigurna predvidiva okolina sa jasnom strukturom da bi se osećalo sigurno i nastavilo sa istraživanjem i slobodnim razvojem.

Obratite pažnju na bezbednost deteta. Nikada ne ostavljajte dete samo i bez nadzora odrasle osobe u kući ili dvorištu, a posebno ne blizu automobila ili mašina u pokretu. Držite dete daleko od peći, toplih tečnosti, šibica i upaljača.  Ukoliko imate oružje držite ga u skladu sa propisanom procedurom, daleko od domašaja mališana. Dete do tri godine starosti prevozi se u sigurnosnom sedištu odnosno u korpi, osim u vozilima za javni prevoz putnika.

Znaci upozorenja  da je vreme da se konsultujete sa pedijatrom su sledeće manifestacije koje primetite kod deteta: ne zna kako se koriste stvari za svakodnevnu upotrebu, ne imitira reči i aktivnosti odraslih, ne prati jednostavne instrukcije, ne koristi dve vezane reči, ne hoda stabilno,  gubi sposobnosti koje je već steklo.

 Preuzeto iz brošure Udruženja pedijatara Srbije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Kontakt