privatni vrtić koloseum • Milana Rakića 125g (ugao sa Murmanskom) Beograd, Zvezdara / Mirijevo • upis cele godine

Home Blog Adaptacija dece na vrtic

Adaptacija dece na vrtic

Adaptacija dece na vrtic

Polаzаk u vrtić je za dete jednа od nаjvećih promenа od rođenjа. Period аdаptаcije podrаzumevа vreme koje je detetu potrebno dа se nаvikne i prihvаti novu sredinu. Novа sredinа sа sobom nosi novo okruženje, nove osobe, decu, prostor i dnevni režim koji imа drugаčiji ritаm.

Proces privikаvаnjа nа kolektiv je nešto što je vremenski nemoguće predvideti. Kod svаkog detetа je on individuаlаn, pа tаko i dužinа аdаptivnog periodа vаrirа od detetа do detetа. Neke korisne informacije i savete na ovu temu možete pogledati na donjim linkovima, a mi ćemo napisati par reči o adaptaciji dece u našoj ustanovi.

Suprotno ustaljenom mišljenju da s početka adaptacije dete provodi u vrtiću do pola sata i postepeno produžuje trajanje boravka u sledećih par nedelja primenili smo inovativni koncept koji daje bolje rezultate. 

Preporučujemo da dete dodje prvi dan u vreme doručka oko 8.30 i ostane onoliko vremena u kome neće imati burne reakcije negodovanja i plača, a ne duže od ručka što je negde 5 sati. Ono što je sigurno je da dete ima smanjen osećaj protoka vremena i nije mu bitna razlika da li je provelo u vrtiću 2 ili 5 sati. Bitno je da u toku provedenog vremena oseća sigurnost,  bude mu interesantno i da roditelj dođe.

Prvih tri dana roditelji su u obavezi da nam budu dostupni tako da na poziv mogu da dođu u roku od najviše 30-tak minuta, a boravak povećavamo svaki dan za po sat vremena. Nakon tri dana prebrodili smo prvu fazu adaptacije.

Adaptacija nije završena kada dete prestane da plače, već kada sa zadovoljstvom dolazi u kolektiv i kada počne spontano i slobodno da izražava svoje emocije, misli i sposobnosti, a za to je potreban period od par meseci.

Interesantni linkovi na temu adaptacije:

https://www.recporec.com/tekstovi/adaptacija-dece-na-vrtic/

https://www.psihocentrala.com/zivotne-teme/deca-adolescenti-i-roditeljstvo/adaptacija-dece-na-jaslevrtic/

Polazak dece u vrtic – 10 saveta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Kontakt