privatni vrtić koloseum • Milana Rakića 125g (ugao sa Murmanskom) Beograd, Zvezdara / Mirijevo • upis cele godine

Program

Privatni Vrtić KoloseumProgram

Predškolska ustanova “Koloseum”, sa sedištem u Beogradu, opština Zvezdara, ulica Milana Rakića 125g, registrovana je za obavljanje osnovne delatnosti predškolskog vaspitanja, nege, zaštite i obrazovanja dece. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje ostvaruje se na osnovu predškolskog programa Ustanove odobrenog od strane Ministarstva prosvete, a sve u skladu sa Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Rad po modelu A, uz primenu pozitivnih iskustava iz drugih modela koja prilagođavamo, afirmišemo, pokušavamo da odemo korak dalje i nadgradimo u novi kvalitet.

Model A

Model A zasnovan je na otvorenom sistemu vaspitanja i akcionom razvijanju programa. U otvorenom sistemu vaspitanja program nije dat već nastaje uzajamnim dejstvom dece, odraslih i sredine u kojoj borave i zasniva se na aktivnosti svih učesnika.

Svrha naše predškolske ustanove je da najmlađima pružimo negu, prostor za igru, sponu sa kulturom i tradicijom uz isticanje jednakosti i solidarnosti. Ohrabrujemo radoznalost i kreativnost.

Rad se odvija u četiri grupe: jasle, mladja, starija vrtićka grupa i predškolci.

Realizacija

Realizacija programa rada zamišljena je kao kontinuiran proces posmatranja i praćenja dece, planiranja, beleženja, periodičnog ocenjivanja efikasnosti, uticaja i održivosti postavljenih ciljeva, uz stalnu analizu od strane vaspitača.

Akcenat je na osobenosti dece, a ne uklapanju dece u program. Dete je centralna figura, poseduje znanja, umeća, veštine. Imaju svoju sliku sveta, svoje ciljeve, svoj način saznavanja, a naše je da nenametljivo nadgledamo i kanališemo.

Istraživanje

Deci pružamo priliku za istrazivanje, upoznavanje sa prirodnim i društvenim pojavama, posete školama, vatrogascima, policajcima, bibliotekama, zanatlijama u lokalnoj zajednici i okruženju.

Dete je u okruženju gde je dovoljan broj vršnjaka sa kojima se igra, takmiči, uči, ponekad svađa i miri… niz socijalnih veština koje niko ne može da mu nadomesti osim vršnjaka.

Po upisu za svu decu i roditelje vršimo podršku adaptacije i prilagođavanja, u toku boravka deteta redovne roditeljske sastanke i konsultacije. Ako je potrebno, uz vašu saglasnost, pomoć u rešavanju problema sa detetom i u van vrtićkim aktivnostima.

Zajedničke aktivnosti

Osim standardnog rada u manjim grupama, po potrebi i proceni, sa decom se radi individualno ili se povremeno formiraju mešovite grupe. Saradnja jaslica i vrtića veoma pozitivno utiče na decu i raduje ih. Posebnu pažnju posvetili smo organizaciji zajedničkih aktivnosti dece jaslenog i vrtićkog uzrasta.

Poštujemo tradiconalne vrednosti uz primenu savremenih sazananja iz oblasti dečije psihologije.

radionice

Pored standardnih radionica i sekcija u vrtiću “Koloseum” osmišljene su posebne originalne aktivnosti o kojima ćete više saznati prilikom posete objektu i po upisu deteta.

Medjugeneracijska saradnja

Povremeni susreti sa najstarijim sugrađanima. Interakcija kojom deca dobijaju pažnju od starijih osoba, a starije osobe boraveći sa decom iskazuju ono najbolje iz sebe. Njihovo druženje donosi im obostranu radost i toplinu.

Rekreativna nastava

Zimovanje i letovanje u okviru rekreativne nastave se organizuju jednom godišnje u periodu februar-mart, odnosno juli-avgust. Boravak dece se organizuje isključivo van uobičajenih dečijih odmarališta koja su godinama u programu, uz posebnu pažnju na kvalitetan smeštaja, bezbednost i sadržaj boravka.

Za najbolje nagrada

Za najbolje nagrada svakog semestra. Ustanova je odredila fond iz koga će deci koja se posebno ističu omogućiti jednom u toku semestra audio snimke i rad u studiju škole pevanja “Super Voice & Pegart Studio“, a u letnjem periodu pohađanje kampa u školi stranih jezika.


Kontakt