privatni vrtić koloseum • Milana Rakića 125g (ugao sa Murmanskom) Beograd, Zvezdara / Mirijevo • upis cele godine

Prelazak iz vrtića u vrtić

Vrtić KoloseumPrelazak iz vrtića u vrtić

Poštovani roditelji ukoliko je dete već upisano u neki od vrtića a želite da dete prebacite u vrtić Koloseum molimo vas da prvo popričate sa kolegama iz vrtića, u koji je dete već upisano, i pokušate da rešite razlog svog nezadovoljstva. Ukoliko to nije moguće zakazaćemo sastanak da se upoznate sa uslovima boravka, kvalitetom rada sa decom i potvrdite da donosite ispravnu odluku.

Regulisanje dokumantacije vezane za promenu vrtića u Sekretarijatu i nastavak korišćenja subvencije rešava
naša ustanova.

Ukoliko ste doneli odluku o prelasku deteta u vrtić Koloseum potrebna su sledeća dokumenta:

Ispisnica iz prethodnog vrtića, koja je ujedno potvrda da ste izmirili sve obaveze prema vrtiću u koje je dete bilo upisano.

kopija izvoda iz MKR za dete, fotokopija ili očitana lična karta podnosioca zahteva.

fotokopija prve strane bankovne kartice za regulisanje nastavka korišćenja subvencije

zdravstveni karton deteta iz prethodnog vrtića, ako nije postojao dobićete kod nas novi obrazac koji će lekar popuniti

potvrda od lekara da je dete spremno za kolektiv – zdravo, ne starija od 7 dana

fotokopija lične karte osoba koje vi ovlašćujete da mogu da preuzmu dete


    Kontakt