privatni vrtić koloseum • Milana Rakića 125g (ugao sa Murmanskom) Beograd, Zvezdara / Mirijevo • upis cele godine

Pravilnik o Protokolu Postupanja u Ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

ObavestenjePravilnik o Protokolu Postupanja u Ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

Обавештавамо Вас да су донете измене и допуне „Правилника о протоколу поступања
у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“ који је ступио је на
снагу 08. августа 2020. године.
Кључне измене и допуне одоносе се на прецизирање процедура поступања када је у
питању насиље над запосленима у образовно васпитним установама, указивање на
специфичности поступању у ситуацијама које укључују децу предшколског узраста као
и децу, односно ученике који се образују по индивидуалном образовном плану (ИОП).
Измене су обухватиле и прецизирирање процедура, а на основу анализе досадашње
примене Правилника у свакодневној пракси.
Линк ка „Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање“ https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/46/7/reg

Молимо Вас да се упознате са текстом Правилника.


Kontakt