privatni vrtić koloseum • Milana Rakića 125g (ugao sa Murmanskom) Beograd, Zvezdara / Mirijevo • upis cele godine

Cenovnik

Vrtić KoloseumCenovnik

Kvalitet ima cenu. Za neobično nisku cenu ne možete dobiti pristojnu brigu o detetu.
Pomirili smo nepomirljivo – visok kvalitet i prosečnu cenu.

Osnovni paket usluge

Redovna mesečna cena vrtića za boravak jednog deteta je 42.000 dinara; za svako sledeće dete iz iste porodice cena se umanjuje za 10% u odnosu na prethodno upisano dete; primer porodice sa troje dece koja istovremeno koriste uslugu vrtića:

  • prvo dete 42.000 din;
  • drugo dete 38.000 din;
  • trece dete 34.000 din.

Stalni popusti u okviru Family Friendly koncepta.

Informacije klikom na dugme online prijava

Dodatni paket usluge

cenovnik svih dodatnih usluga dostupan u vrtiću

Usluga +

cenovnik svih usluga + dostupan u vrtiću

U cilju neometanog rada i vršenja redovnih aktivnosti boravak u vrtiću za svoje dete roditelji plaćaju najkasnije do 5. u mesecu, za tekući mesec. Novčana naknada za roditelje koji ostvaruju pravo na subvenciju grada, odlukom Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu Grada Beograda objavljenoj u Službenom listu grada Beograda br. 90/23 od 01. decembra 2023. godine, uplaćuje se direktno na račun vrtića. Roditelji doplaćuju razliku do pune mesečne cene vrtića.

Dodatne usluge su unapred planirane i ugovorene aktivnosti i iznos za dodatne usluge se izmiruje najkasnije do 5.u mesecu, za predhodni mesec. Za cenu ovih usluga ne postoje subvencionisana sredstava ni iz jednog izvora i roditelji ih plaćaju u punom iznosu.

Usluge + se plaćaju, u dogovoru sa upravom vrtića, pre ili neposredno po izvršenoj usluzi. Sve usluge iz ove kategorije nisu unapred planirane i ugovorene aktivnosti, te kako su po potrebi periodične tako se vrši i nadoknada u momentu korišćenja.


Kontakt