privatni vrtić koloseum • Milana Rakića 125g (ugao sa Murmanskom) Beograd, Zvezdara / Mirijevo • upis cele godine

Cenovnik

Vrtić KoloseumCenovnik

Kvalitet ima cenu. Za neobično nisku cenu ne možete dobiti pristojnu brigu o detetu.
Pomirili smo nepomirljivo – visok kvalitet i prosečnu cenu.

Osnovni paket usluge

Redovna mesečna cena vrtića za boravak jednog deteta je 35.000 dinara; za svako sledeće dete iz iste porodice cena se umanjuje za 10% u odnosu na prethodno upisano dete; primer porodice sa troje dece koja istovremeno koriste uslugu vrtića:

  • prvo dete 35.000 din;
  • drugo dete 31.500 din;
  • trece dete 28.000 din.

Stalni popusti u okviru Family Friendly koncepta.

Informacije klikom na dugme online prijava

Dodatni paket usluge

cenovnik svih dodatnih usluga dostupan u vrtiću

Usluga +

cenovnik svih usluga + dostupan u vrtiću

Boravak u vrtiću za svoje dete roditelji su obavezni da plate najkasnije do 5. u mesecu u punom iznosu mesečne cene vrtića. Novčana naknada za one roditelje koji ostvaruju pravo na subvenciju grada uplaćuje se na lični račun roditelja. U cilju neometanog rada i vršenja redovnih aktivnosti Ustanova ne vezuje mesečnu naknadu cene vrtića za datum isplate subvencionisanih sredstava od strane Gradske uprave.

Isto se odnosi na dodatne usluge, jer su to unapred planirane i ugovorene aktivnosti. Iznos za dodatne usluge se izmiruje najkasnije do 5.u mesecu. Za cenu ovih usluga ne postoje subvencionisana sredstava ni iz jednog izvora i roditelji ih plaćaju u punom iznosu.

Usluge + se plaćaju, u dogovoru sa upravom vrtića, pre ili neposredno po izvršenoj usluzi. Sve usluge iz ove kategorije nisu unapred planirane i ugovorene aktivnosti, te kako su po potrebi periodične tako se vrši i nadoknada u momentu korišćenja.


Kontakt